Tjenester > Bygningvern > Antikvarisk malerarbeid

Antikvarisk malerarbeid

Ulike typer malerarbeid skiller seg fra hverandre. Én type malerarbeid som er ganske annerledes det meste annet, er antikvarisk malerarbeid. Da snakker vi om malerarbeid som gjøres som ledd i å restaurere eller tilbakeføre bygninger og rom til den stand de var i da bygget ble oppført. Det kan for eksempel dreie seg om å:

  • male og dekorere møbler,
  • utføre takmalerier,
  • male vegger eller tapetsere,
  • endre farger,
  • lage veggmalerier,
  • blande og lage farger
  • gullforgylling
  • ådring og marmorering

Mange av metodene som brukes er gamle og bygger på en solid håndverkstradisjon langt tilbake i tid. Dessverre er det ikke mange håndverkere som kjenner så godt til disse metodene i dag, så dette er fag som krever utdannelse ut over det vanlige, samt erfaring og «touch of art». Bygningene arbeidet foregår i er ofte fredete, vernet eller bevaringsverdige. Malere som mestrer denne delen av malerfaget, jobber derfor ofte tett sammen med riks- eller byantikvaren.

Blant medlemsbedriftene i Mesteralliansen finner du mange dyktige og kvalifiserte fagfolk som utfører denne typen arbeid. Overlater du det antikvariske malerarbeidet til oss er du sikret resultatet du ønsker deg!

 

 

merete-nordli-mesteralliansen

Ring Merete

Merete Nordli holder styr på håndverkere over hele landet.

95 87 97 05

Ta kontakt for uforpliktende befaring

Bestill gratis befaring