Tjenester >Fasade og tak > Taktekking

Taktekking

Taktekking er en fellesbetegnelse på ulike teknikker og materialer som brukes for å gjøre taket på et bygg tett og motstandsdyktig overfor klimatiske påkjenninger som vind, nedbør osv. Ettersom taket utgjør en stor og synlig flate på de fleste bygninger, er også taktekkingen viktig av estetiske hensyn. Det er ikke helt uten grunn at taket ofte kalles husets femte fasade.

Grovt sett kan vi dele taktekking inn i overlapptekking og heltekking. Overlapptekking betyr at tekkingen bygges opp av enkeltkomponenter som legges med overlappskjøter. Da skjøtene til en viss grad vil være åpne, er det både viktig at undertaket er tett og at taket har en viss helning. Det mest kjente eksempelet på overlapptekking er takstein, men shingel og takpanner er også eksempler på tekkeprodukter som legges med overlapp.

Med heltekking mener vi tekkematerialer som skjøtes sammen til et kontinuerlig, ubrutt og vanntett sjikt over hele takflaten. Skjøtingen skjer ved å lime, sveise eller false sammen tekkematerialene. Til denne typen tekking brukes for eksempel asfaltbaserte takbelegg eller metallplater. Heltekking er som regel nødvendig på flate tak eller tak med lite helning.

Har du planer om å rehabilitere tak, kan du ta kontakt med oss i Mesteralliansen for en uforpliktende prat. Hos oss finner dy håndverkere over hele landet som både håndterer overlapptekking og heltekking av alle typer tak.

PS! Vi anbefaler å sjekke taket jevnlig for følgende:

  • Synlige skader på primærtekkingen, slik som sprekker og rifter i shingel, takstein eller papp
  • Misfargede takbord, som kan være et tegn på at primærtekkingen er skadet slik at fukt, kondens og lekkasjer har gjort skade på undertaket. Dette kan ofte sjekkes fra innsiden.
  • Lekkasjer ved gjennomføringer på taket, typisk rundt piper eller i forbindelse med kilrenner og andre gjennomføringer på taket. Har du kaldt luftet loft og tilgang til loftet anbefaler vi deg å sjekke jevnlig for eventuelle lekkasjer på disse plassene.
  • Mose, sopp- og algeangrep, som i seg selv ikke er direkte skadelig, men som kan føre til problemer med blant annet frostskader. Har du mose og sopp på taket bør du rengjøre det. Mye går bort ved å la det tørke opp og bruke en stiv kost, men det finnes også spesialmidler beregnet på denne typen begroing.

Ring Magne

Magne Skåningsrud holder styr på 
håndverkere over hele landet.

46 93 15 76

Ta kontakt for uforpliktende befaring

Bestill gratis befaring

Relaterte referanser

renovering

Oppgradering av hjem

Vi er veldig godt fornøyd med håndverkerne som vi har hatt til å gjennomføre vårt oppussings prosjekt. Vi vurderte å flytte i leilighet, men følte

Les mer
mesteralliansen

Oppussing av stue

Vi benytter fagfolk fordi vi er opptatt av et resultat av god utførelse og kvalitet. MesterAlliansen er seriøse, har dyktige malere og prosjektledere som fulgte

Les mer